آگهی شناسایی پیمانکار ایاب و ذهاب( خدمات حمل و نقل و ترابری)

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب کارکنان خود ( خدمات حمل و نقل و ترابری) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از طریق لینک زیر دریافت نمایند:

اسناد مناقصه

 

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و مناقصه‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.