آگهی شناسایی پیمانکار جهت خرید و خدمات پس از فروش نرم افزار RBI

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد « خرید و خدمات پس از فروش نرم افزار RBI » را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند فرم ارزیابی کیفی را از طریق وب سایت زیر مشاهده و تکمیل نمایند:

فرم ارزیابی کیفی

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و مناقصه‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.