“آگهی شناسایی پیمانکار”

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز یک دستگاه ماشین آتش نشانی آب و کف اسکانیا یا FH، را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و مناقصه‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974) برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.

پایان مناقصه: