آگهی مزایده عمومی مقدار تقریبی 276 تن کاتالیست سنتز

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «مقدار تقریبی 276 تن کاتالیست سنتز» خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی پس از ارزیابی کیفی متقاضیان، به یکی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند فرم ارزیابی کیفی را از طریق لینک زیر مشاهده و تکمیل نمایند:

فرم ارزیابی کیفی

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی کیفی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و اسناد و مدارک، و سوابق مرتبط خود را بر اساس فرم ارزیابی کیفی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مزایده نبوده و مزایده‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مزایده دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 7-88564620-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.