آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار تامین 40.000 لیتر کاتالیست ZNO

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «تامین 40.000 لیتر کاتالیست ZNO» (سولفورزدایی از گاز طبیعی)  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به سازندگان واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند فرم ارزیابی کیفی را از طریق لینک زیر مشاهده و تکمیل نمایند:

مشخصات فنی کاتالیست

فرم ارزیابی کیفی

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی کیفی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و مناقصه‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 7-88564620-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.