آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار جهت نصب سقف شناور بر روی سه مخزن ذخیره محصول

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «نصب سقف شناور بر روی سه مخزن ذخیره محصول» را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، پس از ارزیابی کیفی متقاضیان، به یکی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان می‌توانند فرم ارزیابی کیفی را از طریق لینک زیر مشاهده و تکمیل نمایند:

فرم ارزیابی کیفی

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی کیفی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را بر اساس فرم ارزیابی کیفی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و مناقصه‌گران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 7-88564620-021 ( داخلی 2974) برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.