استراتژی سازمان

Powering Progress یا پیشرفت قدرتمند، استراتژی ما را برای رسیدن به اهداف کلان سازمان تعیین می کند. این برنامه با هدف ارائه ارزش برای کلیه ذینفعان و جامعه ای که در کنار ما زندگی می کنند طراحی شده است.

Powering Progress چهار هدف اصلی را دنبال می دهد:
1: بهبود فرآیندهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست با هدف آلایندگی و حادثه صفر
2: رشد شاخص تولید و کیفیت پایدار محصول با هدف رقابت در عرصه جهانی
3: ارزش گذاری و تعمیق نام برند سبلان در بین شرکت های ملی و بین المللی
4: تولید ارزش سهامداران

هر 4 هدف برای آینده ما مهم هستند. آنها با هم، پایداری را با استراتژی تجاری ما ادغام می کنند.
Powering Progress مبتنی بر ارزش های اصلی ما درباره صداقت و احترام به مردم و تمرکز بر ایمنی است. اینها شامل تعهدات ما به انجام تولید محصول و تجارت به شیوه ای اخلاقی و شفاف است.
با این استراتژی، سبلان متمرکزتر، مقاوم تر و رقابتی تر می شود.