اهدای خون توسط کارکنان پتروشیمی سبلان و شرکت‌های تابعه هلدینگ انرژی سپهر و پتروفرهنگ

12

کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی سبلان و جمعی از کارکنان شرکت‌های تابعه هلدینگ انرژی سپهر و پتروفرهنگ با همکاری سازمان انتقال خون استان بوشهر در فرایند اهدای خون شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی، سه‌شنبه  سوم مردادماه تیم سیار انتقال خون استان بوشهر در شرکت صنایع پتروشیمی سبلان مستقر شد و مورد استقبال گسترده کارکنان پتروشیمی سبلان و دیگر شرکت‌های تابعه هلدینگ انرژی سپهر و پتروفرهنگ قرار گرفت.

در پایان نیز مهندس بنداروزی مدیر مجتمع پتروشیمی سبلان و دیگر مدیران این شرکت با اهدای لوح سپاس از کادر تیم سیار انتقال خون قدردانی کردند.

گفتنی است این امر خداپسندانه در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و همچنین با توجه به نیاز مبرم منطقه و کمک به چرخه انتقال خون سالم به بیماران و مراکز درمانی انجام شد.