ایمنی، بهداشت و محیط زیست

HSE

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان بر این باور است که استقرار سیستم مناسب بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای انجام و تکمیل ایمن و موفق پروژه یک اصل مسلم است.

هدف

پروژه در این راستا ” پیشگیری از بروز حادثه /واقعه ” است. مدیریت و کارکنان شرکت صنایع و پتروشیمی سبلان و پیمانکاران و کلیه افرادی که به هر شکل در انجام پروژه مشارکت دارند، باید این خط مشی را پذیرفته، تمامی سعی و تلاش خود را برای تحقق آن به کار ببندند. همه افرادی که به هر طریقی با پروژه در ارتباط هستند، مسئولیت حصول اطمینان از اجرای بهینه این خط مشی را در واحدهای خود بر عهده دارند. پیروی و عمل کردن به نظامنامه و رویه‌های اجرایی شرکت، تضمینی است برای دستیابی به هدفی که در این خط مشی اعلام شده است.

فعالیت‌های پروژه نباید انسان، تجهیزات، محیط زیست و اموال را در معرض احتمال بروز مخاطره قرار دهد. در حالت کلی، برای دستیابی به هدف شرکت که در این خط مشی اعلام شده است، اطمینان از موارد زیر ضروری است:

  1. اعتقاد کامل به رعایت کلیه اصول والزامات ملی و بین المللی بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی و پیروی از آنها.
  2. ارزیابی دوره ای مخاطرات موجود و انجام اقدامات کنترلی مورد نیاز جهت اطمینان از شناسایی و ارزیابی و کنترل مناسب آنها.
  3. طراحی و اجرای سیستم مناسب و متناسبی از مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیستی بهبود مستمر آن.
  4. ایجاد و گسترش مستمر فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیستی و اطمینان از آموزش مناسب و مداوم.
  5. کنترل و اصلاح عملکرد سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست و اطمینان از اجرای رویه های کاری با انجام بررسی و بازبینی های مدیریتی.

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان با باور اهمیت و ضرورت سیستم مدیریت HSE در موفقیت پروژه، از همان ابتدای شروع فعالیت های اجرایی، واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست را تشکیل داد و فعالیت خود را با بررسی اهداف، ساختار و روش های نیل به اهداف تعریف شده، آغاز کرد. هدف از ایجاد این واحد، تعیین و استقرار یک نظام مدیریت فراگیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده تا ضمن فراهم نمودن بستر لازم برای ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از امکانات مختلف در سطح شرکت، نهادهای ملی و بین المللی، در راستای انسجام و یکپارچه سازی فعالیت های مورد نیاز جهت مدیریت محورهای مربوط به بهداشت، ایمنی، محیط زیست، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، حرکتی نظام مند را آغاز کند.

در واقع این مدیریت با تمرکز بر موضوعات مرتبط با مهندسی HSE در نظر دارد تا نگرش پیشگیرانه را در مقابل نگاه سنتی و واکنشی ایمنی در برخورد با مخاطرات بالقوه صنعت پتروشیمی تقویت کرده و از آن طریق شرایط لازم جهت بهبود بهره وری و همچنین تعالی سازمان که مهم ترین نتیجه ایجاد یک سیستم مدیریت HSE است را فراهم آورد.

رویکرد و استراتژی مدیریت HSE برای دستیابی به اهداف تعیین شده، بالا بردن سطح آگاهی های HSE در سطوح مختلف سازمانی و مشارکت موثر نیروی انسانی شاغل در صنعت در زمینه HSE است. بدین ترتیب HSE در تمامی فعالیت های شرکت یکپارچه و نهادینه شده و در نهایت مدیریت HSE ایفاگر نقش هماهنگ کننده، تسهیل کننده، مشاور و نظارت کننده را دارا بوده، اجرا و انجام تمامی فعالیت ها به شیوه ایمن و با بهره وری حداکثری، جزء وظایف اختصاصی تمامی مدیران در هر سطح و لایه سازمانی تعریف می شود.

ماموریت دپارتمان ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کارایی و اثربخشی پایدار بهداشت، ایمنی و محیط زیست از طریق حفاظت از کارکنان، تجهیزات، محیط زیست و اعتبار شرکت.