بازدید اعضای هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ و انرژی سپهر از مجتمع پتروشیمی سبلان

14

اعضای هئیت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر به همراه جمعی از مدیران دو شرکت از مجتمع شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در عسلویه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، امروز نهم بهمن‌ماه، دکتر سید علی اکبر طاهری، مهندس علیرضا ضیغمی، مهندس مسعود غلامزاده و دکتر علیرضا بابازاده اعضای هئیت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ، مهندس مقیمی قائم مقام هلدینگ پتروفرهنگ، دکتر جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهرهمراه با جمعی از مدیران دو شرکت  با حضور در مجتمع شرکت در عسلویه از واحدهای مختلف بازدید کرده و در جریان فرایند تعمیرات اساسی و همچنین برنامه‌های آتی شرکت در خصوص تولید مجتمع قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، واحدهای مختلف گزارش‌های جامعی از روند فعالیت خود ارائه کردند.

همچنین پس از پایان این بازدید نیز طی جلسه‌ای مهندس رضا کریمی مدیرعامل شرکت به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران و روسای واحدهای مختلف پتروشیمی سبلان گزارش کاملی از روند تولید ارائه کردند و در ادامه نیز اعضای هیئت مدیره هلدینگ پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر با بررسی موارد مطرح شده راهکارهای پیشنهادی و عملیاتی برای حل چالش‌ها و بهبود روند تولید را ارائه کردند.