بازدید مدیـر عامل انرژی سپهر و مدیـر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایـران از پتروشیمی سبلان

SPC_3010
علی یاری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر به همراه احـمـد شکری مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از پتروشیمی سبلان بازدید کردند.در این بازدید که با حضور کریمی مدیرعامل سبلان انجام گرفت؛ برنامه ریزی در جهت توسعه طرح سبلان و همچنین تداوم تولید بررسی شد.