بازدید هیات مدیره پتروشیمی کیمیای خاورمیانه از مجتمع پتروشیمی سبلان

IMG_20230822_183643

اعضای هیات مدیره پتروشیمی کیمیای خاورمیانه از مجتمع پتروشیمی سبلان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، در جریان این بازدید اعضای هیات مدیره پتروشیمی کیمیای خاورمیانه ضمن بازدید از واحدهای مختلف شرکت در جریان روند تولید قرار گرفتند.

پس از پایان این بازدید مدیران دو پتروشیمی متانول‌ساز توافق کردند تا در آینده همکاری‌های خود را در زمینه های  گوناگون افزایش دهند.