گزارش ویدئو

تبریک مدیر عامل شرکت پتروشیمی سبلان به مناسبت روز مهندس

محمد زالی مدیرعامل در پیامی این روز را همکاران خود در پتروشیمی سبلان تبریک گفت.

دیگر ویدئو ها