تولید متانول در پتروشیمی سبلان از سرگرفته شد.

13

با حضور دکتر عباسی مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر، دکتر جهانگیری قائم مقام مدیرعامل انرژی سپهر و مهندس زالی مدیرعامل پتروشیمی سبلان مراسم آغاز تولید محصول متانول سبلان برگزار شد.

پس از چالش هایی که به واسطه ى عدم تامین خوراک در منطقه ایجاد و همچنین با از سرویس خارج شدن خط اکسیژن پتروشیمی مبین که میبایست اکسیژن این شرکت را تامین می نمود، با همراهی پتروشیمی مرجان این مشکل مرتفع و تولید متانول در سبلان از سر گرفته شد.

 

13 1 2 12 10 9 8