حضور مدیرعامل پتروشیمی سبلان در کمیته علمی ششمین همایش علوم و فناوری نانو

nanonews-20231206-110835

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به عنوان یکی از اعضای کمیته علمی ششمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم  و فناوری نانو معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس رضا کریمی به عنوان یکی از اعضای کمیته علمی در ششمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم  و فناوری نانو حضور خواهد داشت.

این همایش از در روزهای دوم و سوم اسنفدماه در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار می‌شود.

گفتنی است که شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به عنوان یکی از حامیان این همایش علمی در این رویداد حضور دارد.

دفترچه اطلاعات همایش