در دومین روز نمایشگاه بیست و هشتم انجام شد; دیدار مدیرعامل پتروشیمی سبلان با مدیران ارشد بانک‌های کشور

2024-05-12 15.06.24_2

مدیرعامل پتروشیمی سبلان در دومین روز بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دیدارهای مختلفی با مدیران ارشد بانک‌های تجارت، رفاه، شهر و پست بانک برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی، مهندس رضا کریمی در دومین روز روز بیست و هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در دیدار با مدیران ارشد بانک‌های کشور پیرامون مسائل مهم مالی و فرصت‌ها و چالش‌ها با آنها به گفتگو پرداخت.

در این گفتگوها مهندس کریمی درباره افزایش تولید پتروشیمی سبلان و شرایط فعلی توضیحاتی کرد. همچنین مدیران ارشد بانکی نیز با تشریح راهبردهای خود بر حمایت از صنعت پتروشیمی کشور تاکید کردند.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می‌شود و پتروشیمی سبلان در غرفه ۳۴( هلدینگ پتروفرهنگ) واقع در سالن 38 b میزبان بازدیدکنندگان است.