رونمایی از فضای سبز شرکت پتروشیمی سبلان

1

به مناسبت هفته محیط زیست از بوستان مذکور با حضور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، کارشناسان اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان عسلویه، بخشدار مرکزی، شورا، دهیار و معتمدین روستای دهنو رونمایی شد.
به مناسبت هفته محیط زیست، از فضای سبز ایجاد شده توسط پتروشیمی سبلان رونمایی شد.
این شرکت با ٧٠٠٠ متر مربع و تعهد ده درصدی ایجاد فضای سبز مطابق ماده ١۵ قانون هوای پاک مصوب ١٣٩۶ اقدام به ایجاد بوستانی در اراضی ملی واقع در شمال روستای دهنو نمود که با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عسلویه از گونه های بومی و سازگار منطقه مانند کنار، کهور ایرانی، انحیر معابد و … استفاده شده است.
به مناسبت هفته محیط زیست از بوستان مذکور با حضور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، کارشناسان اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان عسلویه، بخشدار مرکزی، شورا، دهیار و معتمدین روستای دهنو رونمایی شد.
در این طرح در راستای کاهش مصرف آب، جهت آبیاری از سیستم قطره ای تحت فشار استفاده شده است.