رویکرد ما در پایداری

رویکرد ما

مفهوم پایداری

توسعه اقتصادی با هدف تامین ملزومات زندگی بشر و فراتر از آن افزایش رفاه جامعه صورت می‌گیرد. از این رو همواره مورد توجه جوامع بشری بوده است. پاره‌ای از کشورها با سرعت بیشتری در طول تاریخ روند توسعه اقتصادی را آغاز کرده و پاره‌ای دیگر از کشورها، این روند را با تأخیر، برنامه‌ریزی و طی کرده‌اند.

بعد از جنگ جهانی دوم، رشد سریع تکنولوژی و به تبع آن بهداشت، منجر به افزایش سریع جمعیت کره زمین شد. هم‌زمان با این تغییر، توسعه اقتصادی و رشد سطح زندگی، افزایش شدید مصرف منابع طبیعی را به همراه داشت. مصرف پلاستیک، آنتی بیوتیک‌ها، تلویزیون، کامپیوتر، وسایل نقلیه شخصی، وسایل آسایش در منازل، مسافرت با هواپیما، سفر به فضا و غیره. این موارد همه نشانه‌هایی از زندگی مصرف‌گرا در کشورهای ثروتمند برای رسیدن به مطلوبیت آسایش بیشتر بودند. امری که در حال تبدیل شدن به الگوی مصرف جهانی بود.

با موشکافی علل بروز مسائل مختلف اجتماعی و معضلات محیط زیستی در مسیر توسعه کشورهای توسعه‌یافته، محدودیت‌های مختلف مختل‌کننده تأمین نیازهای زندگی بشر در آینده، از اوایل دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت. از این رو، مفهوم توسعه پایدار به معنای توسعه‌ای که محدودکننده تأمین نیازهای بشر در آینده نباشد به عنوان یکی از راهبردهای اصلی توسعه جوامع بشری در سطح جهان تعریف شد.

رویکرد ما

پایداری در سبلان به معنای ارائه راه حل های بیشتر و هدفمندتر برای دستیابی به اهداف تعیین شده به شیوه ای مسئولانه است. تعهد ما برای مشارکت در توسعه پایدار، بخشی از اصول کلی تجارت ماست. این اصول همراه با کد رفتار ما، در مورد نحوه انجام تجارت و برخورد ما با جوامعی که در آن فعالیت می کنیم اعمال می شود. تلاش ما بر این است که تعهد پایداری را در استراتژی و کلیه فرآیندهای ایمنی و تولید خود اعمال کنیم. هدف ما ارائه راه حل های بیشتر و هدفمندتر برای دست یابی به اهداف تعیین شده به شیوه ای مسئولانه است به گونه ای که منافع کوتاه مدت و بلند را متعادل کرده و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را با هم ادغام کند.