فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پکینگ برج خنک کن «fill sheet » به شماره تقاضای 1402242

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

دانلود یکجای فرم ارزیابی و اسناد مناقصه

1- موضوع و مدت مناقصه : خرید «تقاضای شماره 1402242 پکینگ برج خنک کن «fill sheet »شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به مدت 4 ماه

2-زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه :

  1. 1. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست به سایت پتروشیمی سبلان به نشانی الکترونیکی www.sabalanpico.com واحد مناقصات و مزایدات یا به نشانی مستقیم تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان بعد از درختی، بلوار دادمان، خیابان احمد تنگستانی، میلاد دوم، پلاک 16 طبقه پنجم، مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
  2. 2. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت فرم ارزیابی کیفی در سایت شرکت از تاریخ 18/02/1403 لغایت 24/02/1403 اعلام می گردد.
  3. 3. مدت زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت دریافت اسناد مناقصه در سایت شرکت از تاریخ 26/02/1403 لغایت 31/02/1403 اعلام
    می‌گردد.
  4. 4. متقاضیان در صورت اختلال در اینترنت و عدم دسترسی و دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه مندرج در بند 2.1، 3 میتوانند پس از تماس با شماره تلفن: 27-88564620-021 داخلی 2974، در صورت عدم مانع و رادع قانونی ، نماینده خود را بصورت حضوری از ساعت 8:30 تا پایان وقت اداری مندرج در بند 2.3 به واحد امور حقوقی و قراردادهای پتروشیمی سبلان معرفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

2.5. مناقصه گران می بایست اسناد ارزیابی کیفی خود را مطابق برنامه زمانبندی تعیین شده و به صورت الکترونیکی و منطبق بر فرم های ارزیابی کیفی بارگذاری شده در سایت شرکت به آدرس ایمیل Tender@sabalanpico.com کمیسیون معاملات ارسال نمایند.

2.6. کلیه اطلاع رسانی‌های مناقصه از طریق ایمیل و سایت مناقصات شرکت صنایع پتروشیمی سبلان صورت می‌پذیرد.

3- پیش نیاز ارزیابی کیفی متقاضیان : 1- اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه 2-گواهی تعیین صلاحیت از ادارات مربوطه،3-گواهی نامه معتبر صلاحیت ایمنی و پیمانکاری پیمانکاران 4-حد اقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی:65 امتیاز

4- زمان و نحوه تحویل پاکات پیشنهادی : مناقصه گران میبایست پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 31/02/1403 بصورت حضوری به آدرس استان تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان بعد از درختی، بلوار دادمان، خیابان احمد تنگستانی، میلاد دوم، پلاک 16 طبقه پنجم ، شرکت صنایع پتروشیمی سبلان،کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

5- مدت اعتبار پیشنهادات : سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، میتوانند با شماره تلفن : 27-88564620-021 داخلی 2974، تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.sabalanpico.com  ملاحظه نمایند.