ماموریت

شرکت پتروشیمی سبلان در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران فعالیت می کند و در تلاش است تا با مدیریت ساخت و بهره برداری از طرح های صنعتی اقتصادی در این صنایع، ظرفیت های مالی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را توسعه دهد و با تکمیل زنجیره ارزش صنعت انرژی کشور و تامین رضایت مندی ذینفعان ارزش آفرینی کند و بر سودآوری بنگاه بیفزاید. شرکت پتروشیمی سبلان کرامت انسانی کارکنان را ارتقاء می دهد، بر نوآوری مستمر و خلاقیت و یادگیری سازمانی تاکید می کند و با بهره گیری از فرصت های فنآوری، سرمایه و بازارهای جهانی مشارکت با سایر شرکت های همکار در سطح ملی و منطقه ای بین المللی را توسعه می دهد و با کوشش برنامه ریزی شده سازمانی، انتقال فنآوری روز جهانی، مهندسی مجدد و بهبود کیفیت جامع سازمانی را از اهداف اساسی و راهبردی خود می داند و در تلاش هوشمندانه برای دستیابی به توان مهندسی و فناوری در سطح برترین های منطقه است. همچنین در جهت رشد سهم بازار صنایع، محصولات و فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی و خرید و فروش و معاوضه محصولات این صنایع در سطح جهانی فعالیت می کند. ایمنی، سلامت محیط کار، حفظ پایداری محیط طبیعی و انسانی با رعایت معیارهای زیست محیطی را از مسئولیت های سازمانی و اجتماعی خود می داند.

ماموریت شرکت صنایع پتروشیمی سبلان