مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی سبلان برگزار شد.

SPC_6835

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی سبلان، 10 آبان ماه 1401با حضور بهروز عباسی مدیرعامل، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، به ریاست علی لطفی و به دبیری مهندس محمد زالی مدیرعامل سبلان برگزار شد.