مدیرعامل پتروشیمی سبلان از واحد ASU پتروشیمی دماوند بازدید کرد.

4

مدیرعامل پتروشیمی سبلان از واحد ASU پتروشیمی دماوند بازدید کرد.

با توجه به اهمیت موضوع تامین اکسیژن که لازمه تولید محصول متانول است، صبح امروز محمد زالی مدیرعامل شرکت پتروشیمی سبلان از مراحل راه اندازی ASU شماره 4 پتروشیمی دماوند بازدید کرد و ضمن اخذ گزارشات مربوطه از مدیریت شرکت، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

1 1 3 1 4 1 5 1