مدیرعامل پتروشیمی سبلان با حضور در بین کارکنان این شرکت، روز کارگر را تبریک گفت

3

به گزارش روابط عمومی، امروز یازدهم اردیبهشتماه مهندس رضا کریمی مدیرعامل پتروشیمی سبلان به مناسبت روز کاروکارگر با حضور در واحدهای مختلف سایت ضمن تبریک این روز به گفتگو با آنها پرداخت.

همچنین به همین مناسبت مسابقاتی نیز بین کارکنان برگزار شد.