شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد اقلام مازاد خود که شامل: بشکه خالی فلزی (220 لیتری) به تعداد 2.914 عدد و بشکه پلاستیکی خالی مواد شیمیایی به تعداد 148 عددمی‌باشد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می‌توانند یک هفته پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اسناد مزایده را از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.sabalanpico.com دریافت نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد اقلام مازاد خود که شامل: درام کابل‌ فلزی به تعداد 66 عدد و درام کابل به چوبی به تعداد 88 عدد (قابل استفاده) می‌باشد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می‌توانند یک هفته پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اسناد مزایده را از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.sabalanpico.com دریافت نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد خدمات نگهداشت و تعمیرات مجتمع متانول خود را از طریق شناسایی پیمانکاران واجد شرایط پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ( سهامی خاص) در نظر دارد «خرید انواع گسکت» (Gasket)های مورد نیاز این مجتمع را به تأمین کنندگان واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت این شرکت تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.