شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد عملیات اجرایی فاز یک دیوار فلر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را ارسال نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد اقلام مازاد خود، که شامل: گسکت (Gasket)، 106 بشکه حاوی روغن سوخته ، آهن‌آلات، لوله‌های پرتی، بشکه‌های خالی فلزی و پلاستیکی 150 لیتری و 220 لیتری، رپینگ (Inner and Outer tape) و اتصالات فلزی Piping در سایزهای مختلف می‌باشد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد «خرید و خدمات پس از فروش اسکنر سه بعدی» را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را ارسال نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ( سهامی خاص) در نظر دارد یک دستگاه ماشین آتش نشانی چند منظوره  و یک دستگاه خودرو وانت پیشرو  مورد نیاز این مجتمع را به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید. ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.