شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد انتخاب پیمانکار تأمین خدمات تخصصی ماشین های آتش نشانی، تأمین نیرو و امداد و نجات را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.sabalanpico.com دریافت نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب کارکنان خود ( خدمات حمل و نقل و ترابری) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.sabalanpico.com دریافت نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد اقلام مازاد خود که شامل: درام کابل‌ فلزی به تعداد 66 عدد و درام کابل به چوبی به تعداد 88 عدد (قابل استفاده) می‌باشد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.sabalanpico.com دریافت نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد اقلام مازاد خود که شامل: بشکه خالی فلزی (220 لیتری) به تعداد 2.914 عدد و بشکه پلاستیکی خالی مواد شیمیایی به تعداد 148 عدد می‌باشد را، از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.sabalanpico.com دریافت نمایند.