هلدینگ پتروفرهنگ با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور توافقنامه همکاری امضاء کرد

4a6b8770-f33f-412d-91d1-7088facee113

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات، هلدینگ پتروفرهنگ با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور توافقنامه همکاری با موضوع تدوین و بازنگری استانداردهای شایستگی و ارزشیابی حرف و مشافل مورد نیاز شرکت، اجرای آموزش مهارت‌های فنی، غیر فنی(مهارت‌های نرم)، عمومی و تخصصی، سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلین و کارکنان شرکت، فراهم نمودن زمینه اشتغال و بکارگماری دارندگان گواهینامه مهارت امضاء کرد.

مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ در نشست امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به نقش مهارت آموزی در توانمندسازی نیروی انسانی گفت:  توانمندسازی نیروی انسانی از طریق آموزش مهارت‌های شغلی و تخصصی در دستور کار بوده و برنامه‌ ریزی لازم در این راستا نیز انجام شده است.

دکتر جواد زارع‌پور با اشاره به اینکه بیش از دو هزار و 700 نفر در ستاد و شرکت‌های تابعه پتروفرهنگ بدون احتساب نیروهای پیمانکاری مشغول کار هستند، افزود: برای مهارت آموزی کارکنان برنامه داریم و بعد از توانمندسازی برای ماندگاری آنان نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

انتهای پیام/