کاشت درخت در شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به مناسبت روز ملی درختکاری

SPC_9163

همزمان با 15 اسفند ماه روز ملی درختکاری، مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر و مدیرعامل پتروشیمی سبلان، چند اصله نهال را در محوطه مجتمع سبلان غرس کردند.

این آئین با حضور علی یاری مدیرعامل، ابوالفتح ابراهیمی رئیس هیئت مدیره، فرهاد جهانگیری، محمد زین العابدین و مهدی فتاحی اعضای هیئت مدیره انرژی سپهر و رضا کریمی مدیرعامل پتروشیمی سبلان برگزار شد.