گزارش تصویری

بازدید مدیـر عامل انرژی سپهر و مدیـر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایـران از پتروشیمی سبلان

با حضور دلیری مدیر حراست مرکزی هلدینگ؛ امیرعباس اقلیما به عنوان حراست پتروشیمی سبلان منصوب شد

مدیرعامل پتروشیمی سبلان با حضور در بین کارکنان این شرکت، روز کارگر را تبریک گفت

با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی کارگران نمونه پتروشیمی سبلان تجلیل شدند

ظرفیت تولید پتروشیمی سبلان به 85 درصد رسید

بازدید سرپرست هلدینگ انرژی سپهر و هئیت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان از مجتمع پتروشیمی سبلان