مزایده عمومی فروش درام کابل‌ فلزی به تعداد 66 عدد و درام کابل چوبی به تعداد 88 عدد شماره مزایده: SPIC-AOA-01-102

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد اقلام مازاد خود که شامل: درام کابل‌ فلزی به تعداد 66 عدد و درام کابل به چوبی به تعداد 88 عدد (قابل استفاده) می‌باشد را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.

متقاضیان می‌توانند یک هفته پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اسناد مزایده را از طریق لینک زیر دریافت نمایند:

اسناد مزایده

ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.