مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی سبلان خبر داد: پایان تعمیرات اساسی پتروشیمی سبلان و آغاز تولید

3
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی سبلان از پایان تعمیرات اساسی در مجتمع این شرکت با تکیه بر نیروهای بومی و متخصصان داخلی و همچنین تعویض کاتالیست‌های این واحد تولید متانول خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، مهندس رضا کریمی با اشاره به اینکه سبلان پیشگام استفاده از کاتالیست ایرانی بوده، گفت: بهره‌گیری از دانش بومی و همچنین حمایت از تولید داخل را به عنوان اصل اساسی در تصمیم‌گیری ها درنظر گرفته‌ایم و خود را متعهد به آن می‌دانیم. در تلاش هستیم تا استفاده از تولید داخل در حوزه صنعت پتروشیمی را بر اساس نیاز شرکت به حداکثر برسانیم چرا که اکنون شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان متعددی در کشور فعال هستند و این ظرفیت در کشور وجود دارد.
مدیرعامل سبلان، کار بر روی تجهیزات اصلی و فرایندی را عمده ترین اقدامات این تعمیرات اساسی عنوان کرد و افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده زمان انجام این تعمیرات در بهمن‌ماه تعیین شده بود اما با توجه به قطعی سراسری گاز پتروشیمی‌ها تصمیم گرفتیم از این وقفه استفاده کرده و تعمیرات اساسی را انجام دهیم تا حداکثر استفاده بهینه از زمان را داشته باشیم.
وی در پایان گفت: در این تعمیرات اساسی در همه موارد ممکن تاکید و تلاش ما تکیه بر توان نیروهای بومی و دانش متخصصان داخلی است زیرا معتقدیم این ظرفیت در صنعت پتروشیمی کشور و شرکت صنایع پتروشیمی سبلان وجود دارد و باید نهایت بهره را از آن برد.