خانه فناور محیط زیست استان بوشهر با حمایت پتروشیمی سبلان افتتاح شد

2024-06-13 07.39.53_1

خانه فناور محیط زیست استان بوشهر با حمایت پتروشیمی سبلان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی، امروز چهارشنبه بیست و سوم خردادماه، خانه فناور محیط زیست استان بوشهر با حمایت شرکت صنایع پتروشیمی سبلان افتتاح شد.

خانه فناور به عنوان یکی از اقدامات مشترک با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و در راستای منویات مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته است.

برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی به منظور تحلیل وبررسی چالش‌ها و نیازهای محیط زیست و انرژی، شناسایی راهکارهای فناورانه و حمایت از ایده‌ها و یافته‌های مبتنی بر پژوهش که از طرف نخبگان و صاحب‌نظران متخصص ارائه می‌شود، اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت پارک علم و فناوری، از جمله اهداف خانه فناور تعریف شده است.

پتروشیمی سبلان که همواره حامی رویکردهای نو و پژوهشی در حوزه صنعت بوده است، با مشارکت در بخش تجهیز، کمک به پژوهش‌گران و همچنین بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان یکی از حامیان خانه فناور در تحقق این امر مشارکت دارد.