ثبت نام در بانک اطلاعاتی پیمانکاران و تامین کنندگان:

شرکت پتروشیمی سبلان به منظور شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان، نسبت به ایجاد یک بانك اطلاعاتی اقدام نموده است. در همین راستا از کلیه شرکت های متقاضی همکاری دعوت میگردد جهت ثبت‌ نام اولیه در بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان، فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نمایند.

اطلاعات واحد بررسی و شناسایی بازار و منابع خرید شرکت پتروشیمی سبلان:

تلفن: 07731153966

ایمیل: Sourcing@sabalanpico.com

"*" indicates required fields

( در صورت داشتن گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان گذشته، گواهی مربوطه ضمیمه گردد )
Max. file size: 5 MB.