برگزاری طرح ملی «گرامیداشت هفته سلامت» در شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

website

طرح ملی «گرامی داشت هفته سلامت» در شرکت صنایع پتروشیمی سبلان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، به منظور حفظ و صیانت هرچه بیشتر از سلامت کارکنان مجتمع به عنوان سرمایه های ارزشمند این سازمان در این هفته برنامه هایی همچون ارائه مشاوره های درمانی توسط متخصصین در کلینیک، غربالگری پرسنل در محل کار خود و ارائه مشاوره درمانی به پرسنل غربال شده، ارائه مشاوره بهداشت حرفه ای به پرسنل و… برگزار شد.