ماحصل تلاش خالصانه شما بر ساحل نیلگون خلیج فارس می درخشد

website-scaled

یکسال پیش در چنین روزی، با عنایات حضرت حق، تلاش، تخصص و فداکاری همکارانم به بار نشست و شرکت صنایع پتروشیمی سبلان افتتاح شد. روزی که برگ زرین دیگری، این بار به نام سبلان در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور رقم خورد. پروردگار را شاکرم که توانستم در کنار گروهی از بهترین زنان و مردان این سرزمین در این مهم سهیم باشم. سبلان در شرایطی افتتاح شد که تحریم های ظالمانه دشواری های بسیاری را پیش پا گذاشته بود. مرور آن روزها یادآور جد و جهد تک تک همکارانی است که با ازخودگذشتگی تسلیم سختی ها نشدند تا امروز در جایی بایستیم که اکنون ایستاده ایم و بی شک شرح این تلاش ها و فداکاری ها میراثی است که در حافظه تاریخی شرکت سبلان و صنعت پتروشیمی کشور باقی خواهد ماند.

بر خود وظیفه می دانم در نخستین سالروز افتتاح شرکت صنایع پتروشیمی سبلان، از همه همکارانم قدردانی کنم. ماحصل تلاش خالصانه آنها در بخش های مختلف چه در دوران پروژه و چه در دوران بهره برداری، اکنون بر ساحل نیلگون خلیج فارس و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می درخشد و نامشان در تاریخ شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به یادگار خواهد ماند.

اکنون با گذشت یک سال سبلان در میان تولیدکنندگان متانول نامی آشناست و به سمت آینده پیش می رود. توکل به خداوند متعال، امید، خودباوری و تکیه به توانمندی متخصصان داخلی نویدبخش روزهای روشن آینده است. آینده ی روشنی که پیش روی ماست و یقین دارم در این آینده روشن، بارها و بارها از کار عظیم آنها در دوران تحریم های ظالمانه سخن خواهد رفت.
بار دیگر خداوند منان را شکر می کنم، این روز را تبریک گفته و برای همه همکارانم آرزوی تندرستی، شادی و برکت دارم.