بازدید مدیران عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، پتروفرهنگ و انرژی سپهر از پتروشیمی سبلان

6

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، مدیر عامل شرکت پتروفرهنگ و مدیر عامل شرکت انرژی سپهر از مجتمع صنایع پتروشیمی سبلان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر نجف پور مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر بابازاده مدیر عامل شرکت پتروفرهنگ، دکتر عباسی مدیر عامل شرکت انرژی سپهر، دکتر باقرنژاد نائب رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، مهندس مقیمی قائم مقام مدیر عامل شرکت پتروفرهنگ، دکتر جهانگیری قائم مقام شرکت انرژی سپهر و هیئت همراه از بخش‌های مختلف مجتمع بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید و بهره‌برداری این مجتمع قرار گرفتند.
همچنین در این بازدید، گزارش کاملی نیز از شرایط کلی تولید، فروش و موارد مربوط از سوی مهندس زالی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ارائه شد.