بازدید قائم مقام مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ و هیئت مدیره پتروشیمی سبلان از مجتمع شرکت

14
قائم مقام مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ و هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی سبلان از مجتمع این شرکت در عسلویه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی، امروز هشتم آذرماه مهندس مقیمی قائم مقام مدیرعامل پتروفرهنگ، دکتر مهدی حبیبی خراسانی رییس هیئت مدیره، دکتر زهره مجید نیا عضو موظف و دکتر احمد کارگر مطلق عضو هیئت مدیره پتروشیمی سبلان، همراه با مهندس رضا کریمی  مدیرعامل شرکت از سایت بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید قرار گرفتند.
همچنین طی مراسمی از مهندس محمد زالی مدیرعامل پیشین شرکت نیز تقدیر و مهندس رضا کریمی مدیرعامل جدید شرکت نیز در سایت معارفه شد.