بازدید قائم مقام مدیر عامل هلدینگ پتروفرهنگ و مدیرعامل پتروشیمی سبلان از پروژه ASU پتروشیمی دماوند 

IMG-6552

قائم مقام مدیر عامل هلدینگ پتروفرهنگ و مدیر عامل پتروشیمی سبلان از واحد ASU پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی، صبح امروز مهندس غلامرضا مقیمی و مهندس رضا کریمی از مراحل راه اندازی ASU شماره ۴ پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه بازدید و با مدیر این پروژه درباره روند آن گفتگو کردند.
در جریان این بازدید مدیر پروژه دماوند از به بهره برداری رسیدن این واحد تا پایان سال جاری خبر داد.