مدیرعامل پتروشیمی سبلان: با قیمت 7 هزار تومانی خوراک، واحدهای متانولی تعطیل می‌شوند

2

مدیرعامل پتروشیمی سبلان با اشاره به اینکه قیمت تمام شده یک تن متانول حدود 64 درصد مربوط به گاز خوراک است، گفت: قیمت خوراک گاز هر تن متانول 170 تا 180 دلار است.

به گزارش روابط عمومی مهندس رضا کریمی در نشست خبری کارگروه متانول تاکید کرد: 33 دلار در هر تن قیمت اکسیژن به عنوان خوراک دوم، 15.2 دلار در هر تن قیمت بخار و هر مگاوات برق 60 دلار هزینه دارد و 50 دلار هم هزینه نگهداری مجتمع است.

کریمی با بیان اینکه این هزینه‌ها در حالی است که قیمت هر تن متانول فوب خلیج فارس 240 دلار است، گفت: اکنون با قیمت 5 هزار تومان برای نرخ خوراک گاز قیمت تمام شده بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس است و با قیمت 7 هزار تومان برای خوراک، این واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند.