بازدید سهامداران از مجتمع شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

1

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک صادرات ایران، مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، مدیرعامل و قائم مدیرعامل انرژی سپهر، از مجتمع پتروشیمی سبلان در عسلویه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی، امروز سیزدهم دی‌ماه، دکتر آقابابایی معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک صادرات، دکتر وکیلی مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، مهندس شفیعی مدیرعامل و دکتر جهانگیری قائم‌مقام مدیرعامل شرکت انرژی سپهر با حضور مهندس کریمی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی سبلان با حضور در مجتمع شرکت در جریان روند تولید قرار گرفتند.

طی این بازدید مدیران واحدهای مختلف گزارش‌های خود را از واحد مربوطه به هیئت بازدید ارائه کردند.