آگهی شناسایی پیمانکار تأمین کننده مواد شیمیایی مربوط به سیستم‌های آب و بخار

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد تأمین مواد شیمیایی مربوط به سیستم‌های آب و بخار را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.
متقاضیان می‌توانند فرم ارزیابی کیفی را از طریق لینک زیر مشاهده و تکمیل نمایند:

دانلود فرم ارزیابی کیفی

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
TENDER@SABALANPICO.COM
ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.